ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Montörer och reparatörer, jordbr. och ind.maskiner - 7233

72330 - Maskinmontör
72331 - Maskinist, verkstads- och metallindustri
72332 - Motormontör
72333 - Maskinreparatör
72334 - Anläggningsmaskinmekaniker
72335 - Lantbruksmaskinreparatör
72336 - Motorreparatör
72337 - Maskinreparatör,mindre maskiner
72338 - Montör, hydraulik och pneumatik
72339 - Annan montör, jordbruks- och industrimaskiner