ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Urmakare, övriga tillverkare av finmek.instrument - 7311

73110 - Instrumentmakare
73111 - Instrumentreparatör
73112 - Hopsättare, finmekaniska instrument
73113 - Urmakare
73114 - Linsslipare
73119 - Annan tillverkare av finmekaniska instrument