ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Tryckare - 7322

73220 - Offsettryckare
73221 - Screentryckare-silkdukstryckare
73229 - Annan tryckare