ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Efterbehandlare och bokbinderiarbetare - 7323

73230 - Efterbehandlare, trycksaker