ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Byggnadselmontörer - 7411

74110 - Elmontör