ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Övriga elmontörer - 7412

74120 - Elmontör, bilar
74121 - Elmontör, industri
74122 - Elektromekaniker, starkström
74123 - Hissmontör
74124 - Hushållsmaskinreparatör
74125 - Fartygselektriker
74126 - Fartygselmontör
74127 - Mekatronikmontör
74129 - Annan elmontör