ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Montörer, reparatörer, elektronik och automation - 7421

74210 - Elektronikmontör
74219 - Annan elektronik- och automationsmontör