ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Montörer och reparatörer, IKT - 7422

74220 - Montör, telekommunikation
74221 - Montör, teleteknik