ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Slaktare, fiskberedare m.fl. - 7511

75110 - Styckare, fisk
75111 - Slaktare
75112 - Köttstyckare
75119 - Annan kött- eller fiskberedare