ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Bagare och konditorer - 7512

75120 - Konditor
75121 - Bagare
75129 - Annan bagare eller konditor