ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Möbersnickare m.fl. - 7522

75220 - Snickare, hantverk
75221 - Ytbehandlare, snickeri
75222 - Bänksnickare