ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Maskinsnickare - 7523

75230 - Maskinsnickare
75231 - NC-operatör, träprodukter
75239 - Annan maskinsnickare