ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Skräddare, ateljésömmerskor, körsnärer, modister - 7531

75310 - Skräddare
75311 - Sömmerska
75312 - Körsnär
75313 - Modist
75314 - Perukmakare
75315 - Föreståndare för kostymatelje
75319 - Annan skräddare eller sömmerska