ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Tapetserare - 7534

75340 - Möbeltapetserare
75341 - Fordonstapetserare
75349 - Annan tapetserare