ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Processoperatörer inom metallindustri - 8121

81210 - Processoperatör, metallindustri