ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Ytbeläggare och efterbehandlare inom metallindustri - 8122

81220 - Ytbehandlare, verkstads- och metallprodukter