ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Processoperatörer, plastindustri - 8142

81420 - Processoperatör, plastindustri
81421 - Glasfiberarbetare
81422 - Formmaskinsskötare
81423 - Hopsättare, plastindustri
81429 - Annan processoperatör inom plastindustri