ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Maskinoperatörer, vävning och stickning - 8152

81520 - Maskinoperatör, vävning och stickning