ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Tvätteripersonal - 8157

81570 - Tvättföreståndare
81571 - Tvätteriarbetare
81579 - Annan tvätteriarbetare