ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Processoperatörer, livmedelsindustri - 8160

81600 - Charkuteriarbetare
81601 - Bageriarbetare
81602 - Livsmedelsarbetare
81603 - Sötsaksarbetare
81604 - Dryckesarbetare
81605 - Konservarbetare
81606 - Glassberedare
81607 - Färdigmattillredare, livsmedelsindustri
81608 - Potatisarbetare, livsmedelsindustri
81609 - Annan processoperatör, livsmedelsindustri