ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Processop., pappers-, kartong- och massindustri - 8171

81710 - Pappersmassearbetare
81711 - Processoperatör, pappersindustri
81712 - Efterbearbetare, pappersindustri
81713 - Kartongmaskinsskötare
81719 - Annan processoperatör inom papperstillverkning