ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Processoperatörer, trä- och sågvaror - 8172

81720 - Sågare
81721 - Hyvlare, virke
81722 - Virkessorterare
81723 - Faner- och träfiberskivearbetare
81729 - Annan processoperatör, trä- och sågvaror