ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Ugnsoperatörer, glas- och kermikindustri - 8181

81810 - Arbetare inom glas- och keramikindustri
81811 - Vindrutetillverkare