ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Maskinoperatörer, packning, påfylling, märkning - 8183

81830 - Tappningsmaskinskötare
81831 - Maskinpaketerare