ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Hopsättare, verkstads- och metallprodukter - 8211

82110 - Hopsättare, verkstads- och metallprodukter
82111 - Produktionsarb., verkstads- och metallprodukter
82112 - Provkörare
82119 - Annan hopsättare, verkstads- eller metallprodukter