ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Hopsättare, elktrisk och elekronisk utrustning - 8212

82120 - Hopsättare, elektrisk och elektronisk utrustning
82121 - Produktionsarb., elektrisk, elektronisk utrustning
82129 - Annan hopsättare, elektrisk,elektronisk utrustning