ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Person-, taxi- och paketbilförare - 8322

83220 - Taxiförare
83221 - Personbilsförare
83222 - Paketbilsförare