ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Buss- och spårvagnsförare - 8331

83310 - Spårvagnsförare
83311 - Bussförare
83319 - Annan buss- och spårvagnsförare