ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Lastbils- och specialfordonsförare - 8332

83320 - Förare av specialfordonskombination
83321 - Lastbilsförare
83322 - Annan fordonsförare
83329 - Annan förare, lastbilar, spec.fordonskombinationer