ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Förare av jordbruks- och skogsmaskiner - 8341

83410 - Skogsmaskinsförare
83411 - Processorförare
83412 - Torvarbetare
83419 - Annan torvupptagningsarbetare