ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Anläggningsmaskinförare m.fl. - 8342

83420 - Grävmaskinsförare
83421 - Laskmaskinsförare
83422 - Dumperförare
83423 - Bobcatförare
83424 - Väghyvelsförare
83425 - Slalombacksarbetare
83429 - Annan anläggningsmaskinförare