ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Kranförare - 8343

83430 - Tornkransförare
83431 - Hamnkransförare
83432 - Telferförare
83433 - Fordonskranförare
83434 - Linbaneskötare