ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Stuveriarbetare och truckförare m.fl. - 8344

83440 - Stuvare
83441 - Truckförare
83442 - Hjultraktorförare
83443 - Varuförare, flygplats
83449 - Annan stuveriarbetare, truckförare m.fl.