ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Däckmanskap, sjötrafikarbetare m.fl. - 8350

83500 - Båtsman
83501 - Matros
83502 - Lättmatros
83503 - Jungman
83504 - Pumpman
83505 - Reparatör
83506 - Maskinist
83507 - Maskinvakt
83508 - Färjförare
83509 - Annat däcks- och maskinmanskap