ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Hembiträden och städare - 9111

91110 - Hemstädare
91119 - Annat hembiträde eller annan städare