ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Medhjälpare, växtodl. och djuruppf., blandad drift - 9213

92130 - Medhjälpare, växtodling och djuruppfödning