ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Medhjälpare, trädgårdsodling - 9214

92140 - Medhjälpare, trädgårdsodling