ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Medhjälpare, anläggningsverksamhet - 9312

93120 - Anläggningsarbetare
93121 - Stensättare
93122 - Banarbetare
93123 - Asfaltarbetare
93124 - Täckdikare
93129 - Annan arbetare, anläggningsverksamhet