ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Medhjälpare, byggnadsverksamhet - 9313

93130 - Medhjälpare, byggnadsverksamhet
93139 - Annan medhjälpare inom husbyggnad