ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Handpaketerare - 9321

93210 - Handpaketerare
93219 - Annan handpaketerare