ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Godshanterare, lagerarbetare m.fl. - 9333

93330 - Lagerarbetare
93331 - Lastare
93332 - Flyttkarl
93339 - Annan godshanterare, lagerarbetare m.fl.