ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Personal inom snabbmatssektorn - 9411

94110 - Snabbmatsarbetare