ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Köksbiträden - 9412

94120 - Köksarbetare
94121 - Ekonomibiträde på fartyg
94122 - Restaurangarbetare
94123 - Diskare
94124 - Köksbiträde
94129 - Annan köks- och restaurangarbetare