ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Avfallsinsamlare - 9611

96110 - Renhållningsarbetare