ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Tidnings- och reklamutderare - 9621

96210 - Tidningsutdelare
96211 - Bärare
96219 - Annan tidningsutdelare eller annat bud