ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Diversearbetare - 9622

96220 - Säsongarbetare, jord- och skogsbruk
96221 - Diversearbetare, industri