Karta

Yrkesbarometern baserar sig på arbets- och näringsbyråernas bedömningar av framtidsutsikterna för centrala yrken inom den närmaste framtiden. Du kan med hjälp av sökfältet nedan direkt bekanta dig med läget för olika yrken. I menyn ovan hittar du regionernas bedömningar och sammandrag från olika regioner.

Uppskattningen är gjord i mars 2022

SÖK RESULTAT:

Ammattibarometri

Statistik

Antal arbetslösa och permitterade:398
Antal nya lediga arbetsplatser:287,5
Uppgifterna är medelvärden för tiden:juli-december 2021
Källa: TEM arbetsförmedlingsstatistik

 

2423 - Specialister inom personaladministr. och karriärplanering