Karta

Yrkesbarometern baserar sig på arbets- och näringsbyråernas bedömningar av framtidsutsikterna för centrala yrken inom den närmaste framtiden. Du kan med hjälp av sökfältet nedan direkt bekanta dig med läget för olika yrken. I menyn ovan hittar du regionernas bedömningar och sammandrag från olika regioner.

Uppskattningen är gjord i september 2022

SÖK RESULTAT:

Ammattibarometri

Statistik

Antal arbetslösa och permitterade:198
Antal nya lediga arbetsplatser:254,5
Uppgifterna är medelvärden för tiden:januari-juni 2022
Källa: TEM arbetsförmedlingsstatistik

 

5151 - Arbetsledare inom städning på kontor, hotell m.fl.