paluu

Kainuun ammattibarometri, I / 2021

PULAA

Ammatillisen koulutuksen opettajat
Betonirakentajat ja raudoittajat
* Bioanalyytikot (terveydenhuolto)
* Erityisopettajat
Farmaseutit
Fysioterapeutit ym.
Hammaslääkärit
* Hitsaajat ja kaasuleikkaajat
Kattoasentajat ja -korjaajat
Kiinteistöhuollon työntekijät
Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat
* Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)
Koneenasettajat ja koneistajat
* Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat
Kotiapulaiset ja -siivoojat
Kuulontutkijat ja puheterapeutit
Laborantit ym.
Lastentarhanopettajat
Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat
* Lähihoitajat
Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat
Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät
Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat
Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat
Metsurit ja metsätyöntekijät
Muurarit ym.
* Muut rakennustyöntekijät
Muut sähköasentajat
Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant.
Palkanlaskijat
Pikaruokatyöntekijät
Postinkantajat ja -lajittelijat
Psykologit
Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät
Putkiasentajat
Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät
* Rakennussähköasentajat
* Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja
Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne.
Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.
* Sosiaalityön erityisasiantuntijat
Sovellussuunnittelijat
Suoramyyjät
Sähkö- ja automaatioinsinööri
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat
Sähköteknikko
* Taloushallinnon toimistotyöntekijät
* Teollisuuden työnjohtajat
Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit
* Toimisto- ja laitossiivoojat ym.
* Yleislääkärit
Ylihoitajat ja osastonhoitajat
* Ylilääkärit ja erikoislääkärit
TASAPAINOSSA
Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym.
Avustavat keittiötyöntekijät
Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant.
Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät
Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat
Henkilöstöhall.erityisasiant. ja urasuunnittelijat
Henkilöstön kehitt. erityisasiant. ja kouluttajat
Hotellin vastaanottovirkailijat
Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat
Johdon sihteerit ja osastosihteerit
Jätteiden kerääjät
Kahvila- ja baarimyyjät
Kampaajat ja parturit
Kassanhoitajat ja lipunmyyjät
Kauppiaat (pienyrittäjät)
Keittiöpäälliköt
Kellosepät, hienomek.laitteiden tekijät, korjaajat
Kemianteollisuuden prosessinhoitajat
Kemistit
Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät
Kioski- ja torimyyjät
Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.
Kirjastotyöntekijät
Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät
Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym.
Konetekniikan asiantuntijat
Konetekniikan erityisasiantuntijat
Kosmetologit ym.
Koulutussuunnittelija
Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat
Käsinpakkaajat
Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat
Lastenhoitotyöntekijät
Lattianpäällystystyöntekijät
Leipurit ja kondiittorit
Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym.
Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat
Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat
Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat
Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat
Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät
Metalliteollisuuden prosessityöntekijät
Metsätalousteknikot
Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat
Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiant.
Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat
Muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiant.
Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät
Muut tekniikan erityisasiantuntijat
Muut terveydenhuoltoalan työntekijät
Myymäläesimiehet
Pankki- ym. toimihenkilöt
Peruskoulun alaluokkien opettajat
Pesulatyöntekijät
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.
Rakennusalan avustavat työntekijät
Rakennusalan työnjohtajat
Rakennusinsinööri
Rakennusmaalarit ym.
Rakentamisen asiantuntijat
Rappaajat
Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät
Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat
Röntgenhoitaja
Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat
Sisustussuunnittelijat ym.
Sisäänostajat
Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät
Sovellusarkkitehdit
Sovellusohjelmoijat
Suuhygienistit
Talonrakentajat
Tarjoilijat
Tiedottajat
Toimittajat
Toimitusjohtajat ja pääjohtajat
Työnvälittäjät
Varastonhoitajat ym.
Vartijat
Verhoilijat
Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat
Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt.

YLITARJONTAA

Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat
Elektroniikan asiantuntijat
Elektroniikan erityisasiantuntijat
Graafiset ja multimediasuunnittelijat
Huonekalupuusepät ym.
Konepuusepät
Koulunkäyntiavustajat
Kuvataiteilijat
Käytön tukihenkilöt
Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat
Matkaoppaat
Matkatoimistovirkailijat
Muusikot, laulajat ja säveltäjät
Muut liike-elämän asiantuntijat
* Muut luokitt. toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek.
Myyjät
Myyntiedustajat
Ohjaajat ja tuottajat
* Ohutlevysepät
Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät
* Satunnaistöiden tekijät
* Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat
Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat
Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät
* Yleissihteerit

Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehityksestä ammateittain. Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. Arvio on tehty Maaliskuussa 2021.

* = Paljon pulaa tai ylitarjontaa työnhakijoista

paluu