paluu

Kainuun ammattibarometri, II / 2021

PULAA

Ammatillisen koulutuksen opettajat
Avustavat keittiötyöntekijät
Betonirakentajat ja raudoittajat
Bioanalyytikot (terveydenhuolto)
Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät
Erityisopettajat
Fysioterapeutit ym.
* Hammaslääkärit
* Hitsaajat ja kaasuleikkaajat
Kampaajat ja parturit
* Kattoasentajat ja -korjaajat
Kauppiaat (pienyrittäjät)
Kemianteollisuuden prosessinhoitajat
Kemistit
Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät
Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat
* Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)
Koneenasettajat ja koneistajat
Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat
Konetekniikan asiantuntijat
Kosmetologit ym.
Kotiapulaiset ja -siivoojat
Koulunkäyntiavustajat
Kuulontutkijat ja puheterapeutit
Käsinpakkaajat
* Laborantit ym.
Lastenhoitotyöntekijät
* Lastentarhanopettajat
Leipurit ja kondiittorit
Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat
* Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat
* Lähihoitajat
Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat
* Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat
Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat
Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät
Metsurit ja metsätyöntekijät
* Muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiant.
Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät
* Muut rakennustyöntekijät
Myyntiedustajat
Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant.
Palkanlaskijat
* Peruskoulun alaluokkien opettajat
Pesulatyöntekijät
Pikaruokatyöntekijät
* Psykologit
Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät
Putkiasentajat
* Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät
Rakennusalan avustavat työntekijät
Rakennusalan työnjohtajat
Rakennussähköasentajat
Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät
Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat
Röntgenhoitaja
* Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja
Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne.
* Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.
* Sosiaalityön erityisasiantuntijat
Sovellusarkkitehdit
Sovellusohjelmoijat
Sovellussuunnittelijat
Suoramyyjät
Sähkö- ja automaatioinsinööri
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat
Talonrakentajat
* Taloushallinnon toimistotyöntekijät
Tarjoilijat
* Teollisuuden työnjohtajat
* Toimisto- ja laitossiivoojat ym.
Vartijat
* Yleislääkärit
* Ylihoitajat ja osastonhoitajat
* Ylilääkärit ja erikoislääkärit
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat
TASAPAINOSSA
Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym.
Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant.
Elektroniikan asiantuntijat
Elektroniikan erityisasiantuntijat
Farmaseutit
Graafiset ja multimediasuunnittelijat
Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat
Henkilöstöhall.erityisasiant. ja urasuunnittelijat
Henkilöstön kehitt. erityisasiant. ja kouluttajat
Hotellin vastaanottovirkailijat
Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat
Johdon sihteerit ja osastosihteerit
Jätteiden kerääjät
Kahvila- ja baarimyyjät
Kassanhoitajat ja lipunmyyjät
Keittiöpäälliköt
Kellosepät, hienomek.laitteiden tekijät, korjaajat
Kiinteistöhuollon työntekijät
Kioski- ja torimyyjät
Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.
Kirjastotyöntekijät
Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät
Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym.
Konepuusepät
Konetekniikan erityisasiantuntijat
Koulutussuunnittelija
Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat
Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat
Lattianpäällystystyöntekijät
Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym.
Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat
Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät
Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat
Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat
Metalliteollisuuden prosessityöntekijät
Metsätalousteknikot
Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat
Muurarit ym.
Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiant.
Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat
Muut sähköasentajat
Muut tekniikan erityisasiantuntijat
Muut terveydenhuoltoalan työntekijät
Myymäläesimiehet
Ohjaajat ja tuottajat
Pankki- ym. toimihenkilöt
Postinkantajat ja -lajittelijat
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.
Rakennusinsinööri
Rakennusmaalarit ym.
Rakentamisen asiantuntijat
Rappaajat
Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat
Sisustussuunnittelijat ym.
Sisäänostajat
Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät
Suuhygienistit
Sähköteknikko
Tiedottajat
Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit
Toimittajat
Toimitusjohtajat ja pääjohtajat
Työnvälittäjät
Varastonhoitajat ym.
Verhoilijat
Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat
Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt.

YLITARJONTAA

Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat
Huonekalupuusepät ym.
Kuvataiteilijat
Käytön tukihenkilöt
Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat
Matkaoppaat
Matkatoimistovirkailijat
Muusikot, laulajat ja säveltäjät
Muut liike-elämän asiantuntijat
* Muut luokitt. toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek.
* Myyjät
Ohutlevysepät
* Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät
Satunnaistöiden tekijät
* Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat
Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat
Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät
* Yleissihteerit

Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehityksestä ammateittain. Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. Arvio on tehty Syyskuussa 2021.

* = Paljon pulaa tai ylitarjontaa työnhakijoista

paluu